Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Sự kiện tiếp nối, Bybit cho ra mắt một chương trình hoàn toàn độc đáo với tổng quỹ thưởng lên đến 1,000,000 USDT và 6 NFT Bored Ape Yatch Club với điều kiện tham gia cực kỳ đơn giản:

Điều Kiện Tham Gia:

Người dùng cần có tối thiểu 10 USDT trong Ví Phái Sinh để tham gia sự kiện này.

Thời Hạn Đăng Ký:

Từ 10:00AM ngày 12/11/2021 đến 10:00AM ngày 1/12/2021 (giờ UTC)

Thời Gian Sự Kiện:

Từ 10:00AM ngày 19/11/2021 đến 10:00AM ngày 3/12/2021 (giờ UTC)

Khuyến Mãi A: Giao Dịch Giao Ngay Để Được Chia Đều 75% Tổng Thưởng

– Người dùng chỉ cần thực hiện một (1) giao dịch Giao Ngay từ 10:00AM ngày 19/11/2021 đến 10:00AM ngày 3/12/2021 (giờ UTC) để được chia đều 75% tổng thưởng.

– Người dùng có thể mời thêm bạn bè đến tham gia sự kiện để tăng giá trị tổng thưởng.

– Người dùng có thể tham gia cả hai sự kiện Khuyến Mãi A và Khuyến Mãi B.

– 3 người dùng sẽ được chọn ngẫu nhiên để nhận các NFT Mutant Ape Yacht Club sau đây.


*Phần thưởng sẽ được nhận trong vòng bảy (7) ngày say khi sự kiện kết thúc. 

Giao Dịch Giao Ngay! >>

Khuyến Mãi B: Giao Dịch Hợp Đồng Để Được Chia Đều 25% Tổng Phần Thưởng

– Những người dùng giao dịch Hợp Đồng USDT Vĩnh Viễn từ 10:00AM ngày 19/11/2021 đến 10:00AM ngày 3/12/2021 (giờ UTC) sẽ có cơ hội được chia đều 25% còn lại từ tổng thưởng.

– Người dùng có thể tham gia cả hai sự kiện Khuyến Mãi A và Khuyến Mãi B.

– Chỉ top 100 những người dùng có P&L(%) cao nhất mới được chia đều 25% còn lại từ tổng thưởng.

– Người dùng có P&L(%) cao nhất cũng sẽ được nhận một NFT Bored Ape Yacht Club trị giá $200.000. Đồng thời, hai (2) người thắng cuộc ngẫu nhiên từ tổng số người tham gia đạt đủ điều kiện sẽ được nhận một NFT Mutant Ape mỗi người.

BONUS!

– Người dùng sẽ nhận bonus 20 USDT với mỗi $100.000 USDT được giao dịch theo Hợp Đồng USDT Vĩnh Viễn (tối đa 200 USDT cho mỗi người tham gia).

*Phần thưởng sẽ được nhận trong vòng bảy (7) ngày say khi sự kiện kết thúc. 

Công thức tính P&L(%):
P&L(%) = Lợi nhuận / (Vốn chủ sở hữu ban đầu + Tổng số tiền đã nạp) * 100%

Lợi nhuận = Vốn chủ sở hữu cuối cùng (bao gồm P&L chưa xác thực và/hoặc bonus) – Vốn chủ sở hữu ban đầu (bao gồm P&L chưa xác thực và/hoặc bonus) + (Số tiền đã rút trong sự kiện – Số tiền đã nạp trong thời gian diễn ra sự kiện)

Số tiền nạp = Tổng số tiền đã nạp (bao gồm chuyển tiền, phần thưởng bonus, hoa hồng, quy đổi tài sản) trong thời gian diễn ra sự kiện

Số tiền rút = Tổng số tiền đã rút (bao gồm tất cả các khoản rút tiền và quy đổi tài sản) trong thời gian diễn ra sự kiện

Giao Dịch Phái Sinh Ngay! >>

Điều Khoản & Điều Kiện
1. Bybit có quyền tước quyền tham gia của người dùng nếu họ có hành vi không phù hợp, gian lận hoặc lợi dụng (như wash trading, ngụy tạo khối lượng giao dịch, tham gia với nhiều tài khoản, thao túng thị trường,…) trong thời gian diễn ra sự kiện.
2. Bybit có quyền diễn giải cuối cùng về Điều Khoản & Điều Kiện. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.
3. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố tại trang chính thức của Bybit sau khi đã được xác nhận. Tất cả thứ hạng đều chưa phải là chung cuộc cho đến khi kết quả công bố được hiển thị tại trang thứ hạng của tất cả người tham gia.
4. Thứ hạng 0 trên Tổng Thưởng bên dưới đề cập đến 75% của tổng thưởng. 75% này sẽ được chia đều cho tất cả người dùng đã thực hiện một giao dịch Giao Ngay trong thời gian diễn ra sự kiện.

Tổng Thưởng

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN BYBIT

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *